1219,00

Opis

Regulator ?adowania MPP Duo Digital 350 MarineKontroler s?oneczny MPP do wysokiej jako?ci kamperów, przyczep kempingowych i ?odzi.Sterownik solarny Votronic z maksymaln? charakterystyk? ?adowania i charakterystyk? ?adowania IU1oU2 dzia?a jako ogniwo ??cz?ce panel s?oneczny z bateri?. Dzi?ki technologii MPP, sterownik zawsze automatycznie okre?la maksymaln? moc wyj?ciow? modu?ów s?onecznych kilka razy na sekund?. Nast?pnie przekszta?ca nadmiar napi?cia modu?u s?onecznego na wy?szy pr?d ?adowania akumulatora. Realizuje si? to dzi?ki zastosowaniu technologii wysokiej cz?stotliwo?ci prze??czania impulsów. To wzmocnienie pr?du ?adowania zapewnia krótszy czas ?adowania i najlepsze mo?liwe wykorzystanie mocy uk?adu s?onecznego. Kontroler ?adowania dzia?a w pe?ni automatycznie, jest bezobs?ugowy i oferuje wiele funkcji.Wyposa?enie: Maksymalna wydajno?? uk?adu s?onecznego dzi?ki technologii MPP, nawet o 30% bardziej wydajna · ?aduje jednocze?nie 2 urz?dzenia · Lekka i kompaktowa · Wysokie bezpiecze?stwo pracy dzi?ki mikrokontrolerowi · 8 zaprogramowanych programów ?adowania · ?adowanie podtrzymuj?ce · Mo?liwe sterowanie ch?odziarkami AES · ?adowanie wyrównuj?ce · Kompensacja temperatury · Filtr sieci pok?adowej · Regulacja bezstopniowa · Kontrolka LED · Zabezpieczenie przed g??bokim roz?adowaniem i prze?adowaniem · Zabezpieczenie przed zwarciem · Blokada pr?du zwrotnego · Zabezpieczenie przed zamian? biegunów · Kontrola temperatury · Praca równoleg?a z ?adowarkami takimi jak np. Mo?liwe turbiny wiatrowe, alternator, konwerter ?adowania, generator · Automatyczna kompensacja strat napi?cia · Praca równoleg?a / buforowa · Zdefiniowany wzrost napi?cia ?adowania zapobiega szkodliwemu zasiarczeniu akumulatorów o?owiowych · Wyj?cie pomiarowe do EBL · Z??cze czujnika temperatury akumulatora · Po??czenie LCD Solar Computer S · Uchwyty mocuj?ceDane techniczne: Dalsze dane techniczne: Napi?cie modu?u: maks. 50 V · Przekrój kabla 6 10 mm² · Do akumulatorów: Akumulator ?elowy,Akumulator kwasowo-o?owiowy,Akumulator AGM,LiFePO · G??boko?? produktu: 40 mm · Maksymalna moc modu?u: 350 Wp · Maksymalny pr?d modu?u: 21 A · Maksymalny pr?d ?adowania: 25.5 A · Napi?cie znamionowe: 12 V · Pr?d obci??enia: 25.5 A · Rodzaj produktu: Solarny regulator ?adowania · Rodzaj rozliczenia: MPPT · Szeroko?? produktu: 131 mm · Waga: 250 g · Wysoko?? produktu: 77 mm · Zakres temperatury: Od -20 do 45 °C · Zu?ycie pr?du w?asnego: 4 mADostawa obejmuje: Regulator ?adowania · Instrukcja obs?ugi

Akumulatory i baterie uniwersalne

ile kosztuje wymiana amortyzatorów tył, mazda 4, klimatyzacja samochodowa siedlce, tuleja prowadząca, bmw i3 rex, oslona termiczna wydechu

yyyyy