329,90

Opis

SodaStream to innowacyjny system do tworzenia napojów gazowanych, dzi?ki któremu w kilka sekund zmienisz zwyk?? wod? w ?wie?y, b?belkowy napój o wybranym poziomie nagazowania.

Sodastream Spirit Mega Pack Black Syfon do wody SodaStream Spirit w kolorze czarnym jest doskona?? alternatyw? dla napojów gazowanych w plastikowych butelkach ze sklepu. Na jednym cylindrze mo?emy przygotowa? oko?o 60 litrów wody gazowanej. To dok?adnie tyle, co 40 butelek o pojemno?ci 1,5 l. Bezprzewodowy saturator do wody SodaStream Spirit znajdzie dla siebie miejsce w ka?dym domu i biurze zapewniaj?c ?atwy dost?p do wody gazowanej.

DesignSaturator do wody SodaStream Spirit jest wykonany z wysokiej jako?ci materia?ów, a dzi?ki kompaktowym rozmiarom z ?atwo?ci? znajdzie dla siebie miejsce. Obudowa w kolorze czarnym i op?ywowe kszta?ty sprawiaj?, ?e syfon b?dzie ozdob? ka?dej domowej i biurowej kuchni.

ZdrowieNagazowanie wody zmniejsza jej pH i uatrakcyjnia smak za pomoc? dwutlenku w?gla. Przez to woda wydaje si? s?odsza i przyjemniejsza w smaku. Dzi?ki temu pragniesz pi? jeszcze wi?cej wody, a lepsze nawodnienie wp?ywa korzystnie na Twoje cia?o i umys?.

Oszcz?dno??Jeden cylinder SodaStream wystarcza do przygotowania 60 litrów wody gazowanej. W ten sposób mo?emy znacz?co ograniczy? zakupy wody butelkowej ze sklepu. Dzi?ki temu nie tylko oszcz?dzasz pieni?dze, ale i dbasz o ?rodowisko. Wybieraj?c SodaStream w ci?gu roku oszcz?dzasz co najmniej 300 butelek PET na osob?, a nawet 1000 na rodzin?.

WygodaSyfon do wody SodaStream Spirit jest urz?dzeniem, które dzia?a bez u?ycia pr?du, dzi?ki czemu mo?emy go umie?ci?, gdzie tylko chcemy. Do w?a?ciwego dzia?ania saturator potrzebuje wy??cznie zamontowania cylindra z gazem CO2 oraz przefiltrowanej wody.

Zab?belkuj, gdzie tylko chceszSyfon do wody SodaStream Spirit w kolorze czarnym jest przeznaczony dla ka?dego i ?wietnie sprawdzi si? w ka?dym miejscu. Mo?emy korzysta? z niego zarówno w naszych domach, jak i biurach. Odpowiednio sch?odzona, ?wie?o gazowana woda orze?wi nas w upalne dni podczas aktywno?ci na ?wie?ym powietrzu oraz odpoczynku w domowym zaciszu.

Zab?belkuj, Stwórz swój w?asny napój gazowanyWykorzystuj?c syropy smakowe SodaStream lub ulubione dodatki naturalne, mo?emy przygotowa? w?asny napój gazowany. Wystarczy dodatek orze?wiaj?cych owoców i mi?ty, aby otrzyma? naturalny i zdrowy napój gazowany. Z syfonem do wody SodaStream Spirit mo?emy eksperymentowa? i tworzy? pe?ne b?belków napoje smakowe.

Saturatory

mercedes c 2010, audi a6 c, iso4014, vin sprawdzenie, piaskarka samochodowa, mieszadlo sds, lusterko wewnętrzne, renault megane 3 1.6 16v gdzie jest filtr paliwa, pokrowce na siedzenie, przewody samochodowe, bmw x6 e 71, kabel do samochodu, myszja miki, odmrażacz, żarówka fiat bravo 2, 7 x, klimatyzacja opel vectra c

yyyyy