1990,00

Opis

Dzi?ki zastosowaniu wysokiej jako?ci podzespo?ów Promiler ALP-1 z drukark? termiczn? jest jednym z najlepszych zestawów do pomiaru zawarto?ci alkoholu w wydychanym powietrzu w swojej klasie. Urz?dzenie zosta?o wyposa?one w ró?ne czujniki oraz nowoczesne oprogramowanie, dzi?ki czemu alkomat jest w stanie samodzielnie kontrolowa? ca?y przebieg pomiaru, prawid?owo?? dzia?ania sensora, stan na?adowania baterii etc. Zapewnia to poprawne wprowadzenie próbki, wi?c wiarygodne wyniki. Bezprzewodowa drukarka w zestawie umo?liwia natychmiastowy wydruk wyników pomiarów, co jest bardzo u?yteczne w przypadku np. kontroli pracowników w firmie. Ponad to alkomat ALP-1 pozwala na wykonanie pomiaru w 4 trybach: – automatyczny z ustnikiem rurkowym – alkomat samodzielnie rozpoznaje wydech i oczekuje, a? zostanie wdmuchni?te 1,2l powietrza (ustawienie to mo?na modyfikowa?). – r?czny z ustnikiem rurkowym – pobranie próbki powietrza nast?puje w chwili naci?ni?cia przycisku przez operatora alkomatu w dowolnej chwili od rozpoznania wydechu przez urz?dzenie (funkcja stosowana najcz??ciej w sytuacji, gdy dana osoba nie chce lub nie potrafi podda? si? padaniu ze wzgl?du na brak si? by wdmuchn?? odpowiedni? próbk? w alkomat). – pasywny automatyczny z ustnikiem bezkontaktowym – wydech rozpoznawany jest automatycznie(czas wdmuchiwania oko?o 2 sekund). – pasywny r?czny z ustnikiem bezkontaktowym – pozwala pobra? próbk? nawet, gdy spada ci?nienie wydychanego powietrza. Tryb ten pozwala tak?e na pobranie próbki z p?ynów. Specyfikacje techniczne: Rodzaj sensora : platynowy elektrochemicznyZakres prezentowanego pomiaru: 0.00 – 5.00 ‰ z dok?adno?ci? do 0,01‰Precyzja pomiaru: +/- 0.3‰BAC przy 1‰Kalibracja: tak, co 2500 pomiarów co 12 m-cyWymienny czujnik: tak – przez serwisWymaga ustnika: takRodzaj i liczba baterii: 2xAAA 1.5V AlkaliczneWaga netto: 150,5g bez bateriiWymiary produktu (szer/wys/g?): 130 x 65 x 34 mm * Producent gwarantuje okres 12 miesi?cy darmowych kalibracji wraz z zakupem urz?dzenia.

Alkomaty

płyn chłodniczy g11, kurlandzka 10 poznań, kontrolka samochód z kłódką, golf 1.4, środek do kokpitu, mycie komory silnika cena, vw touran, fag opinie, wymiana rozrządu co ile km, antena pletwa rekina, opona cooper

yyyyy