680,00

Opis

Kask rowerowy Tectal Race MIPS dedykowany jest mi?o?nikom jazdy na rowerach górskich w ka?dych warunkach, od jazdy po le?nych ?cie?kach do agresywnej jazdy na górskich bezdro?ach.Konstrukcja skorupy, która wykonana jest z lekkiego linera EPS przed?u?ona wokó? skroni oraz z ty?y g?owy, gwarantuje dodatkow? ochron? w miejscach szczególnie nara?onych podczas intensywnej jazdy w wymagaj?cym terenie.Dodatkowo dla podwy?szenia bezpiecze?stwa w kasku zastosowano system MIPS polegaj?cy na niwelowaniu energii obrotowej powsta?ej podczas wypadku dzia?aj?cej na g?ow?, zwi?kszaj?c ochron? mózgu. Najnowsz? technologie MIPS docenia wszyscy mi?o?nicy all mountain, freeride i enduro.W celu zwi?kszenia wytrzyma?o?ci konstrukcji kasku oraz zabezpieczeniu przed ewentualnymi przebiciami rdzenia kasku zastosowano wyj?tkowo mocne aramidowe mosty, a jednobry?owa konstrukcja ??cz?ca rdze? EPS i skorup? z poliw?glanu zapewniaj? integralno?? strukturalna kasku.Podczas jazdy w ekstremalnym terenie przydatnym b?dzie klip utrzymuj?cy gogle w miejscu, regulowany daszek zapewniaj?cy indywidualn? mo?liwo?? regulacji oraz system RECCO®, który u?atwia w szybki sposób zlokalizowa? Ci? przez s?u?by ratownicze.Kask Tectal Race MIPS gwarantuje lekk? i niezawodn? ochron? oraz wzorow? wentylacj? i wysoki komfort bez wzgl?du na warunki i intensywno?? wysi?ku.

Kaski rowerowe

rybiński żary, gdzie jest zbiorniczek wspomagania ford focus mk2, farba do plastików, zarowka c10w

yyyyy