142,97

Opis

Gwarancja: 24 msc.Opis: Alkomat OVERMAX AD-05 Sensor elektrochemiczny stosowany w alkomatach policyjnych Szeroki zakres pomiaru Bardzo wysoka precyzja pomiaru Zaawansowany sensor przep?ywu powietrza Darmowe kalibracje przez okres 36 miesi?cy Kompaktowe rozmiary Czytelny wy?wietlacz ?atwa obs?uga Bardzo krótki czas przygotowania do u?ycia – ok. 5 sekund Powiadomienia d?wi?kowe PROFESJONALNY ALKOMAT OVERMAXAlkomat Overmax AD-05 to intuicyjne, proste w obs?udze i precyzyjne urz?dzenie, które umo?liwia sprawdzenie zawarto?ci alkoholu w wydychanym powietrzu. Dzi?ki temu przed ka?d? planowan? podró?? u?ytkownik bez problemu sprawdzi, czy mo?e wsi??? za kierownic?. NA STRA?Y BEZPIECZE?STWAAlkomat Overmax AD-05 jest idealnym urz?dzeniem do przeprowadzania testów trze?wo?ci, zarówno kierowców, jak i pracowników lub u?ytkowników indywidualnych sprawdzi si? w ka?dych okoliczno?ciach! Okres darmowych kalibracji alkomatu obowi?zuje przez 36 miesi?cy od daty zakupu! DOK?ADNY I SZYBKI POMIARDu?a dok?adno?? pomiaru (do 0,07) oraz szeroki zakres pomiarowy (0,00 -2,00) powoduj?, ?e urz?dzenie nie zawodzi w sytuacjach wymagaj?cych najbardziej precyzyjnych danych. AD-05 oferuje równie? bardzo szybki czas reakcji oko?o 5 sekund, a do u?ycia gotowy jest po oko?o 5 sekundach od uruchomienia. Alkomat sygnalizuje przekroczenie normy alkoholu w wydychanym powietrzu za pomoc? ?wiec?cej si? na czerwono diody. SENSOR ELEKTROCHEMICZNY: Stosowany w profesjonalnych alkomatach policyjnych Wi?ksza precyzja pomiaru ni? w przypadku alkomatów z sensorem pó?przewodnikowym Wi?ksza ?ywotno?? sensora Wi?ksza wystarczalno?? kalibracji urz?dzenia Wi?ksza odporno?? na warunki zewn?trzne oraz wszelkiego rodzaju zak?ócenia procesu pomiarowego (np. dymu papierosowego) POWIADOMIENIA D?WI?KOWE Oprócz informacji wy?wietlanych na ekranie urz?dzenie dysponuje funkcj? d?wi?kowego powiadomienia o sko?czonym badaniu. Wystarczy dmucha? w ustnik do us?yszenia sygna?u d?wi?kowego, który komunikuje koniec pobierania danych do analizy. NAJLEPSZE ROZWI?ZANIA Overmax AD-05 zosta? wyposa?ony w wyra?ny wy?wietlacz LCD, dzi?ki któremu bez wzgl?du na por? dnia czy warunki o?wietleniowe mo?na odczyta? wynik testu. Dodatkowo alkomat posiada wska?nik gotowo?ci do dzia?ania i funkcj? informowania o niskim poziomie na?adowania baterii. Alkomat zasilany jest za pomoc? 2 baterii AAA. Bezprzewodowy pilotOprócz dotykowego ekranu nawil?acz mo?na wygodnie obs?ugiwa? za pomoc?Wy?wietlacz: Overmax AD-05 zosta? wyposa?ony w wyra?ny wy?wietlacz LCD, dzi?ki któremu bez wzgl?du na por? dnia czy warunki o?wietleniowe mo?na odczyta? wynik testu. Dodatkowo alkomat posiada wska?nik gotowo?ci do dzia?ania i funkcj? informowania o niskim poziomie na?adowania baterii. Alkomat zasilany jest za pomoc? 2 baterii AAA.Kalibracja: Tak, darmowa przez okres gwarancji.Akcesoria w zestawie: 3 ustniki, Instrukcja, Karta gwarancyjna Pozosta?e parametry: Dok?adno??: 0,07 Zakres: 0,00 – 2,00 Wy?wietlacz: LCD Zasilanie: 2 x AAA Powiadomienia d?wi?kowe: Tak Przygotowanie do u?ytku: 5 sekund Czas reakcji: 5 sekund Kalibracja: Tak, darmowe przez okres 36 miesi?cy Automatyczny wy??cznik: Tak Sensor: Elektrochemiczny Czujnik przep?ywu powietrza: Tak

Alkomaty

musisz to wiedzieć 1079, vector 4seasons, opel vectra c zbiornik płynu wspomagania gdzie jest, 1.6 fsi opinie, range rover sport, shell helix ultra 5w 30, odnawianie plastików zewnętrznych, opel astra j kombi, jakie dokumenty przy rejestracji pojazdu, citroen c5 zawieszenie hydropneumatyczne koszt, m809, napięcie akumulatora po nocy, run flat opony, sprężone powietrze w sprayu, do kiedy działa viatoll, c5w led canbus, ford galaxy mk1 1.9 tdi, borg warner turbo, golf mk 7

yyyyy